Brochures en magazines

Naast alle online media blijft een brochure of magazine een krachtig medium om uw klanten uitgebreid te informeren en te interesseren voor uw product(en) of dienst(en). Of het nu gaat om huis-aan-huis verspreiding van een folder, het uitdelen van een bedrijfsmagazine op een beurs of een eigen glossy als cadeautje bij de verkoop van een product. Met gedrukte brochures en magazines kunt u actief uw doelgroep benaderen en uw product of diensten uitgebreid promoten.

Voor een effectieve brochure moet met verschillende factoren rekening gehouden worden.

Doelgroep van de brochure
Het vaststellen van de doelgroep is van essentieel belang. Het is goed om de kenmerken van de doelgroep van tevoren te omschrijven om vervolgens de inhoud, het taalgebruik en de vormgeving hierop aan te kunnen sluiten. Als kenmerken van die doelgroep kunt u denken aan de leeftijd, opleidingsniveau, kennis van het onderwerp, sekse, hobby’s en activiteitenpatroon.

Doel van de brochure
Dit is als het ware de hoofdvraag. Wat wilt u met de brochure bereiken? Wilt u klanten informeren over evenementen, klanten overhalen tot het kopen van een bepaald product of bijvoorbeeld attenderen op acties en/of aanbiedingen? Wanneer het doel helder geformuleerd is, levert dit een positieve bijdrage aan de effectiviteit van de brochure.

Vormgeving van de brochure
Wanneer eenmaal uw doelgroep bepaalt is, wat het onderwerp is en wat u ermee wilt bereiken, kunnen we nadenken over de manier waarop dit verwerkt kan worden tot een brochure. Hierbij spelen schrijfstijl, lay-out, tekst en opmaak een belangrijk rol. Na een goed gesprek vertalen we uw wensen, marketing- en communicatiedoelstellingen in een passend concept en een sterk visueel ontwerp.