Woonomgeving dementie

Mensen met dementie zijn gebaat bij een goed ontworpen en ingerichte omgeving. Het kan de symptomen van hun ziekte verminderen en hun onafhankelijkheid en welzijn vergroten. Daar kun je op veel manieren voor zorgen.

Allereerst moet de omgeving van mensen met dementie huiselijk zijn en vertrouwd voelen. Tegelijkertijd moet die omgeving ook uitnodigen tot beweging en verschillende zintuigen stimuleren. Iemand met dementie kan zich snel verloren en onzeker voelen, omdat hij alle prikkels niet meer zo goed kan verwerken. Daarom probeer je rust en herkenbaarheid in het interieur te creëren.

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden om dit te bewerkstelligen:

Eigen huis, eigen straat
De omgeving heeft een belangrijke invloed op het welbevinden van mensen met dementie. Een herkenbare inrichting stimuleert het welbevinden en de onafhankelijkheid. Door bewoners een “eigen huis” in een “woonstraat” te geven herkennen ze makkelijker hun kamer en dit kan dwaalgedrag voorkomen. Bewoners voelen zich veiliger wanneer zij ervaren dat ze een eigen persoonlijke ruimte hebben.

Beleefplekken en beweeggebieden
Mensen met dementie die in positieve, stimulerende leefomgevingen wonen, voelen zich beter en vertonen minder gedrag dat als problematisch wordt ervaren. Beleefplekken zijn plekken waar vooral wat te beleven valt. Denk aan een kinderkamer met kinderwagen, commode, levensechte poppen en kinderkleren die refereren aan de tijd dat mensen zelf kleine kinderen hadden en oproept tot willen zorgen. Of een klushok (mannenkamer) met verantwoorde gereedschappen dat uitnodigt tot klussen.

Bewegwijzering
Bij mensen met dementie is het afnemen van het oriëntatievermogen een probleem dat steeds groter wordt en tot onrust, frustratie en dwaalgedrag leidt. Door het gebruik van kameraanduidingen kunnen mensen met dementie zich makkelijker oriënteren. Zowel thuis als in een zorginstelling waar het nogal eens voor komt dat er lange gangen met deuren zijn die je niet van elkaar kunt onderscheiden. Dit is verwarrend omdat bijvoorbeeld de WC of de eigen kamer niet wordt herkend.

Gepersonaliseerde deur
Dat is een sticker met een afbeelding van een (voor)deur. Een gepersonaliseerde deur kan helpen om de slaapkamer of keuken te vinden. Of bijvoorbeeld hun eigen kamer binnen een nieuwe omgeving zoals een verzorgingshuis. Zo herkennen bewoners sneller en gemakkelijker hun eigen deur. Dat kan rust geven voor bewoners.

Herinneringsvitrine
Vooral in een zorginstelling is het frustrerend als een bewoner zijn of haar kamer niet herkent en/of bij een ander binnenloopt. Een succesvolle oplossing is een herkenningskastje naast de kamerdeur te hangen waarin foto’s, naam en persoonlijke herinneringen (bijvoorbeeld een trofee, speciale medaille of beeldje) worden bewaard.

Natuurbeeld
Onrust, angst en boosheid zijn emoties die regelmatig voorkomen bij mensen met dementie. De omgeving heeft een belangrijke invloed op het welbevinden. Een gunstige omgeving kan niet begrepen (probleem)gedrag voorkomen. Dat natuurbeelden een positief effect hebben op mensen is wetenschappelijk bewezen. Ook in de praktijk zijn al veel positieve ervaringen opgedaan met het toepassen van natuurfoto’s in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Bent u geinteresseerd?
Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.