Direct marketing

Normaal gesproken vindt er communicatie plaats die voor iedereen zicht- en/of hoorbaar. Een voorbeeld hiervan is reclame op de televisie of een advertentie in de krant. Bij direct marketing is er juist sprake van een directe benadering van de potentiële klant.

De potentiële klant wordt geconfronteerd met een directe benadering waarbij er gezocht wordt naar een reactie van de klant. De directe benadering is gebaseerd op beschikbare individuele gegevens en inzichten in preferenties en gedrag van de (potentiële) klant. De bekendste vormen van direct marketing zijn telefoon (telemarketing), fax, geadresseerde post (direct mail), internet, e-mailmarketing, huis-aan-huisbladen, coupons of persoonlijke verkoop.

Waarom direct marketing?
Het aanbod van direct marketing is gebaseerd op individuele gegevens en inzichten in preferenties en gedrag van de (potentiële) klant. Door het gerichte aanbod en directe contact is er een grotere kans de klant een goed aanbod te kunnen doen. En omdat het persoonlijk gericht is, is er daardoor een grotere kans van slagen. Er is de mogelijkheid tot het opbouwen van een langdurige relatie en de mogelijkheid tot het bijhouden van klantgegevens en hiermee testen uit te voeren.

Doelgroepadvies
Het vaststellen van de juiste doelgroep is het belangrijkste in direct marketing. Hoe scherper gedefinieerd hoe succesvoller uw DM-campagne. Uw boodschap moet tenslotte naadloos aansluiten bij de behoefte van uw doelgroep. da'sFraai geeft u praktische en concrete adviezen en zorgt voor een precieze doelgroepdefinitie. We identificeren de doelgroep binnen uw marketingbestand en kunnen u ondersteunen bij de aankoop van in de markt beschikbare doelgroepadressen.

Direct mail
De traditionele DM-brief blijkt nog steeds zeer effectief. Ondanks hogere kosten per contact in vergelijking met e-mail wordt de DM-brief beter en langer gelezen. Het samenstellen van een effectieve direct mail is maatwerk. De juiste aanschrijving, een prikkelende inhoud en een optimale call-to-action zijn van groot belang. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij alle facetten van dit proces. Van concretisering van het aanbod, de samenstelling van de mailing tot en met verwerking en analyse van de respons.

E-mail marketing
E-mail marketing kent een aantal varianten. Denk aan interactieve campagnes, nieuwsbrieven, E-zines, online enquetes of service mails. Het gebruik van e-mail marketing groeit sterk maar spamfilters en de privacy wetgeving vormen een bedreiging. Ook melden mensen zich niet meer zo snel aan voor nieuwsbrieven en openen minder snel berichten van onbekenden. Als onderdeel van relatiemanagement is e-mail marketing echter een krachtig instrument.

Wilt u inzicht in de mogelijkheden van e-mail marketing voor de zakelijke markt? Wij delen graag onze ervaringen met u en ondersteunen u bij de uitvoering van uw e-mail project.

Telemarketing
Telemarketing wordt in de zakelijke markt frequent ingezet. De twee belangrijkste varianten zijn:
- Outbound telemarketing: leadgeneratie, follow-up mailings, after-sales en marktinventarisaties
- Inbound telemarketing: informatieaanvragen, service-calls, doorgeven van bestellingen of klachten

De inzet van telemarketing als onderdeel van een campagne heeft grote voordelen. Het zorgt voor een snelle, meetbare en hogere respons. Ook is de telefoon een uitstekend instrument voor verbetering van de dienstverlening aan uw klanten.

Interactieve direct marketing
In de business-to-business markt wordt steeds meer gebruik gemaakt van interactieve direct marketingvormen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld:
- Zoekmachine marketing
- Microsite, persoonlijke pagina
- Online enquete
- Viral marketing
- RSS marketing
- Behavioral targetting
- Online advertising (bannering, podcasting)
- Community marketing (Social Media)
- WeBlog marketing
- Twitter

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten, marktomstandigheden en toepassing kunnen deze technieken van toegevoegde waarde zijn. Wij adviseren u graag over de toepasbaarheid van deze marketingvormen binnen uw campagne.