Logo- en huisstijlontwikkeling

Uw logo en huisstijl vormen vaak de eerste indruk van uw bedrijf, stichting of vereniging. Een sterk merk wordt gekenmerkt door een unieke identiteit. Iets waarmee u zich onderscheidt van uw concurrenten. Uw logo en huisstijl zijn een van de belangrijkste, meest in het oog springende uitingen van uw identiteit. Ze zijn letterlijk het visitekaartje van uw onderneming.  De huisstijl wordt ook wel als corporate identity betiteld.

Er zijn twee definities van de huisstijl, de ruime en de beknopte, want de stijl van het huis gaat verder dan puur visuele zaken. In de beknopte definitie zien we het begrip huisstijl als visuele identiteit van een organisatie en behelst het enkel het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Denk hierbij aan het logo of beeldmerk, kleur, typografie, vormentaal en fotografie. Deze elementen worden consequent doorgevoerd in de stationary, website, e-mails, bedrijfskleding en –wagens enz. In de ruime definitie spelen naast design ook communicatie en gedrag namelijk een belangrijke rol.

Kijken we naar de ontwikkeling van de huisstijl dan is de realisatie van de beknopte huisstijl uiteraard een belangrijk aspect. Naast de creatie van een passend logo worden ook andere huisstijlelementen vorm gegeven. Denk hierbij aan elementen als kleuren, typografie, vormelementen, beeldtaal, etc.

Er zijn in het proces drie stadia te onderscheiden:
• Huisstijl ontwikkeling
• Huisstijl implementatie
• Huisstijl beheer

Huisstijl ontwikkeling
Het gaat ons niet alleen om het vormgeven van het logo of de middelen, maar ook om het begrijpen waar uw organisatie voor staat en waarin deze zich onderscheid van de concurrentie. De positionering vormt dan ook de basis voor het creatieve proces. da'sFraai betrekt u uiteraard in het ontwerpproces. We leveren een aantal schetsontwerpen aan en samen komen we uiteindelijk tot het beste resultaat voor uw onderneming. We verzorgen ook het vervolgtraject.

Huisstijl implementatie
Wanneer het ontwerp voor de nieuwe huisstijl is goedgekeurd, breekt het stadium van de implementatie of invoering aan. In deze fase worden alle communicatiemiddelen met hun specifieke eisen in kaart gebracht.

Huisstijl beheer
Na de invoering van een (uitgebreide) huisstijl is het raadzaam om de naleving van de richtlijnen te bewaken. Daarvoor kan worden gebruik gemaakt van een huisstijlhandboek in gedrukte of digitale vorm.

Consumenten en markten zijn constant in beweging. Hierdoor verandert niet alleen de wereld om een bedrijf heen continu, maar moeten bedrijven zichzelf ook doorlopend blijven ontwikkelen. Hierdoor is het voor organisaties verstandig om hun huisstijl eens in de zoveel tijd te evalueren. Past de huisstijl nog wel bij de identiteit en strategie van de organisatie? En is de huisstijl nog wel eigentijds genoeg?

Wilt u hierover eens van gedachten wisselen met da'sFraai, maak dan een afspraak met Robert Spierings.