Belgabroed, Vervaeke-Belavi, Van Hulst

Belgabroed, Broeierij Vervaeke-Belavi en Kuikenbroederij van Hulst zijn 3 partners met passie voor pluimvee, die samen een grote mate aan optimalisering in de bedrijfsvoering hebben bereikt. De focus is gericht op kwaliteit, innovatie en welzijn voor mens en dier.

De ondernemingen zijn echte familiebedrijven, die door samen te werken een pioniersrol verworven hebben binnen de pluimveemarkt in Noordwest Europa.