Constructiebureau Keetels

Constructiebureau Keetels BV bestaat sinds 1987 en heeft veel ervaring op diverse gebieden binnen de constructiewereld. Dit mondt uit in uiteenlopende opdrachten, van kleinschalige verbouwingen tot uitgebreide kantorencomplexen. In het werk wordt geprobeerd om de uitstraling van eenvoud en economisch verantwoord bouwen na te streven. Dit komt neer op het constructief kostenbesparend dimensioneren en het meedenken in de ontwerpfase. Hierbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk in overeenstemming met uw persoonlijke wensen te handelen.