NestBorn

NestBorn® is een revolutionair nieuw concept voor “on-farm hatching” met een sterke focus op kuikenwelzijn en duurzaamheid. Zonder specifieke installaties of investeringen, kunnen voorgebroede eieren op een vernuftige wijze in een natuurlijk strooiselbed in de stal worden geplaatst en uitgebroed.

Belgabroed, Broeierij Vervaeke-Belavi en Kuikenbroederij van Hulst zijn 3 partners met passie voor pluimvee die tesamen NestBorn® vormen. Samen hebben ze een grote mate aan optimalisering in de bedrijfsvoering bereikt. De focus is gericht op kwaliteit, innovatie en welzijn voor mens en dier.