Zet een punt.

‘Zet een punt’ is een expertisecentrum NT1. Ze bieden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de kans om de taal machtig te worden. Marian Janssen-de Goede is de initiatiefneemster van ‘Zet een punt’. Ze heeft een projectstructuur ontwikkeld die innovatief is en uniek. De kracht van de aanpak zit vooral in het inzetten van instanties die nu al relatief veel en goede contacten met de doelgroep hebben, met name welzijnsinstellingen. Zij kunnen meer en beter dan onderwijsinstellingen de doelgroep bereiken en motiveren deel te nemen aan het scholingsprogramma. Ook de maatschappelijke begeleiding van de cursisten wordt door de welzijnsinstelling verzorgd. Door deze structurele, beloonde inzet van de welzijninstelling ontstaat een toename van het aantal cursisten. Het uitgebreide netwerk van de welzijnsinstelling wordt opengesteld voor werving.